image

Нашата мисия

Хамалски услуги cargomove

Да станем предпочитаната компания за всеки нуждаещ се от преместване в страната и чужбина – прилагайки иновативни практики, качествени услуги и решения. Да осигурим ефективно преместване на нашите клиенти и най-доброто изживяване от прехода към новото си място. С помощта на нашите всеотдайни професионалисти да създадем устойчивост за растеж на бизнеса и обществото. Позволете да помогнем на вас за един плавен преход без стрес.

Визия

Хамалски услуги cargomove

В „CargoMove“ имаме ясна визия за това, къде искаме да стигнем и как да стигнем там. Вярваме, че като си поставяме амбициозни цели и работим усилено за постигането им, можем да се подобряваме и растем като компания. Нашата визия ни кара да предоставяме най-добрите хамалски и транспортни услуги на клиентите и да бъдем водещият избор за всеки, който се нуждае от качествено и надеждно преместване.

професионални услуги услуги

Ценности:

Хамалски услуги cargomove
 1. Отговорност:

  Поемаме отговорност за нашите действия и тяхното въздействие, държим да изградим доверие и надеждност за нашите клиенти и обществото. Да бъдем ангажирани, отговорни и почтени към вас е наш приоритет и ценност.

 2. Почтеност/Честност:

  Нашата основа на доверието и надеждността. Високо ценим честността и прозрачността във всички бизнес сделки, така ние създаваме на дълготрайни взаимоотношения с нашите заинтересовани страни и общността.

 3. Сътрудничество:

  Нашият ключ към успеха в „CargoMove“. Вярваме, че работата в екип и споделянето на идеи води към по-добри постижения. Изграждането на положителна и подкрепяща работна среда, която насърчава нашите служители и стимулира бизнес успеха. Работата в екип прави мечтата да работи.

 4. Иновативност:

  Насърчаване на нашата креативност и непрекъснато усъвършенстване е начинът и движещата сила към основата на съвършенството в предоставянето на възможно най-добрите услуги за нашите клиенти и общността.

професионални услуги услуги

ЕКИПЪТ

Хамалски услуги cargomove
growth for you and your company

Денислав Цветков

Управител

growth for you and your company

Емил Златинов

Ит съпорт

Свържи се с нас!